...

RESURSSIT

FAQ

SINULLA ON KYSYMYKSIÄ, MEILLÄ ON VASTAUKSIA…

MIKÄ ON MEIDÄN
A.L.T.E.P.-JÄRJESTELMÄ?

A.L.T.E.P., joka tarkoittaa kehittynyttä matalajännitteistä elektroporaatiomenetelmää, on VVaterin oma kehittynyt teknologia, joka parantaa veden puhdistustehokkuutta. Se käyttää sähkövirtaa lisäämään solukalvojen läpäisevyyttä, jolloin vesi käsitellään tehokkaasti ilman kemikaaleja, biologisia aineita tai kalvoja. Tämä innovatiivinen lähestymistapa mahdollistaa nopeammat ja monipuolisemmat vedenkäsittelyratkaisut, jotka asettavat alan uudet nopeuden ja kestävyyden standardit.

MIKÄ ON
ELEKTROPORAATIO?

Elektroporaatio on tekniikka, jolla lisätään solukalvojen läpäisevyyttä käyttämällä sähköä VVaterin omistamassa peruuttamattomassa prosessissa. Elektroporaatio ei ole uusi käsite: sitä on sovellettu molekyylibiologiassa ja geenitekniikassa jo vuosikymmeniä. Aiemmin käytetyt laboratoriomittakaavan elektroporaattorit on kuitenkin rakennettu pienten (400 mikroliterin) kyvettien ympärille osittain siksi, että pienuus helpottaa riittävän suurien sähkökenttien tuottamista elektroporaation aikaansaamiseksi.

MITKÄ OVAT VVATER-VESIALTAAN RAKENNUSKUSTANNUKSET?

VVaterin keinotekoinen ranta, Urban Lagoon -suunnittelu ja -tekniikka voidaan toteuttaa hyvin alhaisin rakennuskustannuksin, mikä on yksi sen merkittävistä eduista kilpailijoihin verrattuna. Vertailun vuoksi VVater-laguuniemme rakennuskustannukset voivat olla kymmenen kertaa pienemmät kuin golfkentän rakennuskustannukset ja jopa pienemmät kuin samankokoisen puiston rakennuskustannukset, ja lisäksi VVater-laguunissa on lukuisia lisävaihtoehtoja talven ihmemaa-paketeista, surffiaaltopaketeista trooppisiin hot bay -paketteihin.

MITEN SAAN VVATERIN
LAGOON?

Keinotekoisista rannoistamme tai kaupunkien laguuneista on tulossa yksi halutuimmista mukavuuksista, joita räätälöidyt kiinteistökehittäjät käyttävät kaikkialla maailmassa. Tunnetut yhteistyökumppanimme, kiinteistökehittäjät, tekevät yhteistyötä VVaterin kanssa laguuniemme suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä. VVater tarjoaa lisensointivaihtoehdon tai kokonaisrahoitus-, suunnittelu-, rakennus-, käyttö- ja ylläpitovaihtoehdon, jota kutsutaan DBOOM-vaihtoehdoksi. Tarjoamme kehitysrahoitusapua sekä täydellistä tai valikoivaa suunnittelu-, rakennus- ja käyttötukea.

SUUNNITTELEEKO VVATER
LAGOON?

VVaterilla on koko joukko sisäisiä ammattilaisia arkkitehdeistä insinööreihin, joten VVater voi tarjota suunnittelu- ja konsultointipalveluita konseptista loppuun asti. Palveluihimme kuuluu täydellisen suunnittelun, eritelmien, suunnittelun, piirustusten ja paljon muuta, ja työskentelemme käsi kädessä hankkeen ammattilaisryhmän kanssa varmistaaksemme, että maailmanluokan kristallinkirkas VVater Lagoon toimitetaan.

RAKENTAAKO VVATER
LAGOON?

Osana tarjottua asiantuntemusta VVater konsultoi projektin alusta loppuun ja työskentelee yhdessä projektin ammattilaisryhmän kanssa.

VVater toimittaa tarvittavat tiedot suunnittelusta teknisiin piirustuksiin ja eritelmiin, jotta paikallinen ammattitaitoinen urakoitsija voi toteuttaa hankkeen nopeasti. Rakennuttaja maksaa suoraan paikalliselle urakoitsijalle sovellettavista rakennuskustannuksista ja/tai laguunin hoidosta, ei VVaterille.

VVater ottaa suoran vastuun laguunin vedeneristysjärjestelmästä ja vedenkäsittelyjärjestelmästä varmistaakseen, että paikalliset, osavaltiolliset ja kansalliset sääntely- ja lakisääteiset vaatimukset täyttyvät. Laadun varmistamiseksi VVaterin asiantuntijat valvovat laguunin rakentamista, täyttämistä ja käyttöönottoa koko rakennusprosessin ajan.

Lisäksi tarjoamme laadunvalvontakoulutusta huoltohenkilöstölle. VVater myös hallinnoi vedenkäsittely- ja pumppuhuonetiloja etänä komentokeskuksemme kautta varmistaakseen, että korkeimmat laatustandardit säilyvät.

MIKÄ ON CAPEX & OPEX
VVATERIN LAGUUNIN KUSTANNUKSET?

Se, että VVater-tekniikka voidaan toteuttaa hyvin pienin rakentamis- ja käyttökustannuksin, on yksi monista tekniikan tarjoamista huomattavista eduista.

Verrattuna muihin vastaavankokoisiin nähtävyyksiin ja tarjontaan, kuten puistoihin, golfkenttiin ja uima-altaisiin, VVaterin ylläpitokustannukset (henkilöstö ja energia mukaan luettuina) ovat huomattavasti halvemmat.

Tässä uraauurtavassa teknologiassa, erityisesti VVater ALTEP -prosessissa, ei käytetä kemikaaleja, suodattimia, biologisia aineita eikä kalvoja, joten VVater-vedenkäsittelyjärjestelmän ylläpitokustannukset ovat tavanomaisiin uima-altaisiin, golfkenttiin tai muihin laguuneihin verrattuna omaa luokkaansa.

KUINKA SYVÄ ON VVATER
LAGOON?

VVater Lagoon voidaan rakentaa lähes mihin tahansa syvyyteen; suosittelemme kuitenkin vähintään 1,83 metrin syvyyttä. Turvallisuus huomioon ottaen syvempi laguuni on suositeltava, jos käytetään erityisiä vesiurheilulajeja tai mekaanisia vesiurheiluvälineitä.

Laguunin syvyys määrää myös vesivärin voimakkuuden; näin ollen syvempi laguuni takaa idealistisen VVaterin kiteisen sinisen turkoosin värin. VVaterin laguunin rakenteesta riippuen laguuni voi haluttaessa olla matalampi. Kun syvempien laguunien rakentaminen on haastavaa, VVaterilla on omia vedeneristysjärjestelmiä, jotka voidaan värikoodata esteettisen yhtenäisyyden varmistamiseksi koko laguunissa, matalassa tai syvässä.

KUINKA PALJON SÄHKÖÄ VVATER LAGOON KULUTTAA?

VVaterin ALTEP-prosessin ja Farady-reaktoreiden ansiosta VVater käyttää lähes 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavanomainen altaan tai veden suodatusjärjestelmä. Teknologiamme ansiosta VVater Lagoon voi itse asiassa toimia aurinkoenergialla. Seuraavan sukupolven vedenkäsittelytekniikkamme mahdollistaa minimaalisen vedenkäsittelyn, ja jotkin laitoksemme toimivat viikkoja ilman yhtäkään käsittelyä, mikä säästää huomattavan paljon energiaa ja myös tulevaa huoltoa.

KUINKA PALJON KLOORIA TAI KEMIKAALEJA VVATER-VESIALTAASSA KÄYTETÄÄN?

VVaterin Advanced Low Tension Electroporation Process, lyhyesti ALTEP, on uuden sukupolven vedenkäsittelyprosessi, joka perustuu VVaterin patentoituihin Farady-reaktoreihin ja jossa ei käytetä klooria, kemikaaleja, biologisia aineita, suodattimia tai kalvoja. Näin ollen VVater Lagoon ei tarvitse klooria tai kemikaaleja IKINÄ. Siihen sisältyvät suodattimet, jotka on puhdistettava tai vaihdettava, mikä takaa maksimaalisen tehokkuuden murto-osalla kustannuksista.

KÄYTTÄÄKÖ VATERIN LAGUUNI PALJON VETTÄ?

VVater-laguuni rakennetaan yleensä suljetun kierron järjestelmällä, mikä tarkoittaa, että se täytetään vain kerran sen elinkaaren aikana käyttäen mitä tahansa syöttövettä, joka voi olla kunnallista juomavettä, pohjavesikerrosta, kaivoa, porakaivoa, jokea, murtovettä, suolaista vettä tai mustaa vettä, viemärivettä tai jopa jätevesiä. VVaterin ALTEP-prosessi on niin kehittynyt, että se pystyy käsittelemään lähes 90 % kaikista vesilähteistä.

Laguunimme on suunniteltu siten, että haihtumishäviöt ja kehon massan vedenpidätyskyky ovat minimaaliset, joten VVater-laguuni menettää tuskin lainkaan vettä.

MILLÄ VEDELLÄ VOIDAAN TÄYTTÄÄ VVATERIN LAGUUNI?

VVater ALTEP -prosessin ja sen Farady-reaktoreiden ansiosta laguunin täyttämiseen voidaan käyttää mitä tahansa raaka-ainetta: juomakelpoista makeaa vettä, pohjavesivettä, kaivovettä, porakaivovettä, jokivettä, murtovettä, suolavettä, harmaata vettä, mustaa vettä, jätevesiviemäriä tai jopa jätevesiä tai niiden kaikkien sekoituksia samanaikaisesti.

Kuten monet asiakkaamme ovat kokeneet, ALTEP-prosessimme Farady-reaktoreilla pystyy hyödyntämään viemäröintiä tai jätevesiä laguunien täyttämiseen kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla ja varmistamaan, että veden kaltaista elintärkeää resurssia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

MITEN VEDENPITÄVÄ VVATER LAGUUNI TEHDÄÄN?

VVater käyttää laguuneissaan erilaisia omia vedeneristysjärjestelmiä. Riippuen siitä, mitä lisäosia käytetään, kuten VVater’s Winter Wonderland Package, Tropical Hot Bay, Surf Wave jne.

VVater tarjoaa 10-20 vuoden takuun vedeneristysjärjestelmilleen laguuniensa tai surffiaaltoratkaisujensa kalvoille tai VVater Polyflex & Final Top Terrazzo -vedeneristysjärjestelmillemme.

MIKÄ ON VVATERIN LAGUUNIN KESKIMÄÄRÄINEN KOKO?

Keskimäärin VVaterin laguuni on kooltaan noin 2 hehtaaria (5 hehtaaria). VVater suosittelee, ettei laguunia rakenneta alle 1,2 hehtaaria (0,5 hehtaaria) pienemmäksi, jotta voidaan varmistaa ihanteellinen kristallinkirkas vedenlaatu ja riittävä vesiurheilumahdollisuus. Hankekohtaisesti voidaan rakentaa pienempiä laguuneja, mutta eri tekijät on otettava huomioon.

VVater Lagoonin alhaiset kustannukset tekevät siitä taloudellisesti kannattavaa, erityisesti sen kehittyneen vedenkäsittelytekniikan, ALTEP-prosessin, ansiosta se voidaan skaalata ja ankkuroida lukuisiin kiinteistökohteisiin murto-osalla kustannuksista.

KUINKA SUURI ON VVATER A.L.T.E.P. -PUMPPUHUONE?

VVaterin pumppuhuoneen koko voi vaihdella 250 neliömetrin (2600 neliömetriä) ja 1000 neliömetrin (10 000 neliömetriä) välillä riippuen laguunin koosta, raaka-aineena käytettävästä vedestä ja vaaditusta läpivirtauksesta. Hankkeesta ja vaatimuksista riippuen se voi kuitenkin olla pienempi tai suurempi.

VVater ALTEP -prosessi on kompakti modulaarinen järjestelmä, jonka tilantarve on pieni verrattuna perinteisiin vedenkäsittely-, suodatin-, hydraulisiin tai mekaanisiin järjestelmiin.

MITÄ LISÄOSIA VVATER LAGOONIIN ON?

VVaterin laguuneihin on saatavana useita lisäpaketteja, nimittäin:

WINTER WONDERLAND paketti – Situated pohjoisemmassa kylmemmissä ilmastoissa, ei ongelmaa! VVater Lagoon muuttuu jäärenkaaksi tämän lisäpaketin avulla.

TROPICAL HOT BAY paketti –Energiatehokkaan ja kustannustehokkaan teknologiamme ansiosta voit pitää uimarannan/rantakylpyläalueen lämpimänä kylminä kuukausina.

SURF WAVE Package – Murtakaa rajoja sen suhteen, mikä on mahdollista tehokkailla, toimivilla ja kestävillä vesitekniikan tekniikoilla, jotka tarjoavat loputtomia aaltotyyppejä ja surffijärviä.

Tynnyreitä päiviksi, kuten me sanomme! VVaterin ja kumppaneidemme kanssa luomme täydellisen surffauskokemuksen aloittelijoille ja ammattilaisille! Skaalautuva, alhaiset kustannukset ja uusin aaltotuotantotekniikka, mukaan lukien aaltovalikot.

NOUDATTAAKO VVATER SÄÄNTELYN/LAINSÄÄDÄNNÖN VAATIMUKSIA?

Jokaisella hankkeella on maailmanlaajuisesti omat ainutlaatuiset sääntely- tai eritelmävaatimuksensa. Siksi VVaterin tiimi tekee laajoja ja syvällisiä vaatimustenmukaisuustarkastuksia varmistaakseen, että kaikkien teknologioiden osat täyttävät tai ylittävät paikalliset, osavaltio-, terveys- tai liittovaltion vaatimukset.

VVaterin teknologiat on suunniteltu ja kehitetty täyttämään tai ylittämään maailman tiukimmat vaatimukset, esimerkiksi Maailman terveys- ja ympäristönsuojeluviraston vaatimukset, joita varten VVater laajentaa jatkuvasti laadunhallintajärjestelmiään ja tuotteitaan varmistaakseen, että ne eivät ainoastaan täytä vaatimuksia vaan ovat alan vertailukohtia ja huippusuorituksia.

ONKO VVATER SIDOKSISSA, SERTIFIOITU TAI JÄSENENÄ JOSSAKIN ALAAN LIITTYVÄSSÄ ORGANISAATIOSSA?

VVater tekee jatkuvasti yhteistyötä eri yhdistysten, sertifiointielinten, määrittelyelinten, akkreditointien sekä sääntely- ja lakisääteisten virastojen kanssa parantaakseen, kehittääkseen ja parantaakseen edelleen alan standardeja ja laatuvaatimuksia.

VVater on muun muassa akkreditoitu, jäsen tai sertifioitu seuraavissa järjestöissä:

IAAPA, Themed Entertainment Association, American Society for Testing Materials, Water Quality Association ja monet muut.