...

VVATERIN YLEISMAAILMALLINEN MONIALAINEN VAIKUTUS

VEDEN KÄSITTELY JA PUHDISTUS MONILLA TEOLLISUUDENALOILLA

Olemme vesi-innovaatioiden eturintamassa: olemme sitoutuneet vankkumattomasti koskematonta vettä hyödyntävien rantojen muotoiluun, monimutkaisten teollisten vesipulmien ratkaisemiseen, elintarvikkeiden ja juomien tuotannon tehostamiseen sekä kiertoenergiaratkaisujen luomiseen. Me VVaterilla annamme jokaiselle projektille vertaansa vailla olevaa laatua ja kekseliäisyyttä, jotta vedenkäsittelymme olisi yhtä visionääristä kuin tehokasta.

Kehittyneiden järjestelmiemme avulla, jotka määrittelevät alan standardit uudelleen matalajännite- ja pienjännitetekniikan ansiosta, VVater tarjoaa mullistavan lähestymistavan harmaan, mustan ja jäteveden hallintaan. Tämä huippuluokan menetelmä ei ole ainoastaan vallankumouksellinen vaan myös kestävä, sillä se kuluttaa 18 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteinen vedenpuhdistamo.

Teknologiamme ylittää rajat ja tarjoaa kaupallisesti skaalautuvia, energiatehokkaita ratkaisuja, jotka soveltuvat monille markkinoille ja toimialoille. VVaterin avulla koet intohimon, älykkyyden ja kestävyyden synergian vedenkäsittelyssä ja -puhdistuksessa ennennäkemättömällä tavalla.

LÖYDÄ TOIMIALASI

  • 1 /
Ilmailu ja puolustus

Vesi on keskeisessä asemassa ilmailu- ja avaruusalalla sekä puolustusteollisuudessa – komponenttien valmistuksesta tuotantolinjojen jäähdyttämiseen, tarkkaan vesisuihkuleikkaukseen ja tärkeisiin pinnoitusprosesseihin. VVater on edelläkävijä uraauurtavilla, kustannustehokkailla ja kestävillä vedenkäsittelyratkaisuilla, jotka täyttävät tämän vaativan teollisuuden vaativat vaatimukset. Teknologiamme varmistaa toiminnan erinomaisuuden ja asettaa ympäristönsuojelun etusijalle, mikä kuvastaa sitoutumistamme innovointiin ja kestävään kehitykseen jokaisella pisaralla.

Vesiviljely ja merenkulku

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen meri- ja makeanveden kalojen, äyriäisten ja nilviäisten vesiviljely edellyttää vesiolosuhteiden muuttamista. Teknologian hyödyntäminen veden pitämiseksi puhtaana ja tautivapaana voi parantaa nykyisten infrastruktuurien tuottavuutta. Kokemuksemme ja ratkaisumme voivat auttaa viljelijöitä tuottamaan terveempiä ja isompia kaloja, parantamaan veden laatua, parantamaan kannan tiheyttä ja vähentämään tautiriskiä merkittävästi.

Aquatics & Kiinteistöt

VVater on yksi harvoista yrityksistä, joilla on asiantuntemusta suunnitella, rakentaa ja ylläpitää keinotekoisia rantoja tai laguuneja – VVater on ekologisen ylellisyyden kiinteistöjen eturintamassa. Uraauurtava teknologiamme on enemmän kuin sijoitus kiinteistöön; se on panos tulevaisuuteen, joka lupaa ennennäkemättömiä tuottoja ja määrittelee korkeamman elämäntavan uudelleen.

Ruoka ja juomat

Elintarvikkeiden ja juomien tuottajat käyttävät runsaasti vettä muuttaakseen raaka-aineet myyntikelpoisiksi tuotteiksi. Tämä edellyttää huomattavia määriä vettä sekä tavaroiden ainesosana että kasvien hygienisointiprosessissa, jota on käsiteltävä huolellisesti.

Sen lisäksi, että jalostajien on tasapainotettava asiakkaiden vaatimukset ympäristövaikutusten vähentämisestä ja kestävästä toiminnasta, niiden on myös hallittava kasvavia sähkökustannuksia ja muuttuvia sääntelyvaatimuksia. VVaterin tarjoamat vesi- ja jätevesiratkaisut ja -palvelut, erityisesti sen A.L.T.E.P-järjestelmä, auttavat pitämään elintarvike- ja juomatuotannon sujuvana ja vähentämään käyttökustannuksia, takaamaan säännösten noudattamisen ja lisäämään kestävyyttä.

Hotellit, lomakohteet ja kaupalliset kohteet

Joka päivä liikerakennukset, hotellit, lomakeskukset ja tilat täyttävät ihmisten tarpeet datakeskuksista laitoksiin. VVaterin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät, laboratoriovesilaitteet, tulovesi ja jäteveden käsittelyratkaisut auttavat pitämään toimintasi turvallisena ja tuottavana.

Puhumattakaan seuraavan sukupolven teknologioistamme suurille kaupallisille uima-altaille, vesielementeille ja suljetuille, itsekestäville laitoksille.

Kaivostoiminta & teollisuus

Energiantuotanto on yksi niistä yrityksistä, jotka kuluttavat eniten vettä maailmanlaajuisesti. Vettä käytetään kattiloissa, jäähdytyksessä ja muissa voimalaitosten toiminnoissa.

VVater tarjoaa ratkaisuja ja palveluja kaikkiin voimantuotantoon liittyviin vesiväyliin. Raakaveden syötöstä prosessi- ja jätevedenkäsittelyyn, tuhka- ja haihdutusaltaiden vedenpoistoon, mikro-organismien valvontaan ja muuhun.

Tähän sisältyvät jalometallien talteenottoprosessit rikastamoihin.

Kunnat ja jätevesi

Yhtenä suurimmista markkinoista ja yhtenä painopistealueista VVaterilla on yksi johtavista vedenkäsittelyteknologioista, jotka varmistavat korkeat standardit ja tekevät sen edullisesti, erittäin tehokkaasti, kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Se pystyy käsittelemään lukemattomia erilaisia syöttövesiä jätevedestä purkuvesiin.

Öljy ja kaasu

Öljy- ja kaasualalla on jatkuvasti ongelmia, kuten kasvavat käyttökustannukset, alhainen öljyn hinta ja tuotantotason ylläpitäminen kustannustehokkuuden säilyttämiseksi. Samoin turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan suojella sekä laitoksen henkilökuntaa että ympäristöä.

Vedenkäsittely on ratkaisevan tärkeää öljyn- ja kaasuntuotannossa prosessin tehokkuuden parantamiseksi ja turvallisuuden säilyttämiseksi. Keski- ja jatkojalostusjärjestelmämme voidaan ottaa välittömästi käyttöön haihtuvien aineiden käsittelyä varten paikan päällä tai asentaa pysyvästi riskien vähentämiseksi ja säännösten noudattamiseksi.

Lääkkeet ja terveydenhuolto

Vesi on useimmiten käytetty komponentti lääkkeiden tuotannossa. VVater tarjoaa täydelliset palvelut ja ratkaisut puhdistetulle vedelle, ultrapuhtaalle vedelle, injektionesteisiin tarkoitetulle vedelle, muulle kuin pakkausvedelle, laboratoriovedelle, käyttövedelle ja jätevedelle.

Avaruusohjelma

Se on jännittävin markkina-alueemme ja yksi tehtävistämme auttaa ihmiskuntaa muiden planeettojen ja aurinkokuntien asuttamisessa. VVaters A.L.T.E.P. -järjestelmä on jo nyt vankka, edullinen, erittäin tehokas ja omavarainen. Nykyisessä tutkimus- ja kehitystyössämme, jossa nykyistä teknologiaamme viedään mikronisointiprosessin kautta täyteen automatisointiin, uskomme, että voimme tarjota vettä paitsi ihmiskunnalle myös muille planeetoille.

LÖYDÄ TOIMIALASI

Ilmailu ja puolustus
Vesiviljely ja merenkulku
Aquatics & Kiinteistöt
Ruoka ja juomat
Hotellit, lomakohteet ja kaupalliset kohteet
Kaivostoiminta & teollisuus
Kunnat ja jätevesi
Öljy ja kaasu
Lääkkeet ja terveydenhuolto
Avaruusohjelma