...

Privacybeleid

Welkom op https://vvater.com (de “Site”).Wij begrijpen dat privacy online belangrijk is voor gebruikers van onze Site, vooral wanneer zij zaken doen.Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot de gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die de Site bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten die worden aangeboden door VVater (gezamenlijk “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk Identificeerbare Informatie”.

verwijst naar alle informatie die de persoon op wie dergelijke informatie betrekking heeft identificeert of kan worden gebruikt om hem te identificeren, contact met hem op te nemen of hem te lokaliseren, inclusief maar niet beperkt tot naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, burgerservicenummer en creditcardinformatie. Persoonlijk Identificeerbare Informatie omvat geen informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen, zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet gekoppeld is aan een geïdentificeerde persoon.

Welke persoonlijk identificeerbare informatie wordt verzameld?

We kunnen basisinformatie over gebruikersprofielen verzamelen van al onze Bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze Geautoriseerde Klanten: de namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van Geautoriseerde Klanten, de aard en omvang van het bedrijf en de aard en omvang van de advertentie-inventaris die de Geautoriseerde Klant van plan is te kopen of te verkopen.

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze externe dienstverleners (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghouses en banken), die diensten verlenen zoals krediet-, verzekerings- en escrow-diensten, deze informatie verzamelen van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. Wij hebben geen controle over hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om openbaar te maken hoe zij de persoonlijke informatie gebruiken die zij van Bezoekers en Geautoriseerde Klanten ontvangen. Sommige van deze derden kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakels in de distributieketen fungeren en de aan hen verstrekte informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de Site persoonlijk identificeerbare informatie?

Wij gebruiken Persoonlijk Identificeerbare Informatie om de Site aan te passen, om gepaste diensten aan te bieden en om koop- en verkoopaanvragen op de Site te vervullen. We kunnen Bezoekers en Geautoriseerde Klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de Site of informatie met betrekking tot het onderwerp van de Site. We kunnen Persoonlijk Identificeerbare Informatie ook gebruiken om contact op te nemen met Bezoekers en Geautoriseerde Klanten in antwoord op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie mag de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie over Bevoegde Klanten kan worden gedeeld met andere Bevoegde Klanten die potentiële transacties met andere Bevoegde Klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze Bezoekers, met inbegrip van de demografische gegevens van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten, delen met onze gelieerde agentschappen en externe leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om aan te geven dat u geen informatie meer wilt ontvangen of dat er geen contact meer met u opgenomen wilt worden door ons of door een agentschap dat namens ons optreedt.

Hoe worden persoonlijk identificeerbare gegevens opgeslagen?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld door VVater wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of werknemers van VVater, behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes hebben Bezoekers met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en verspreiden van de informatie?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen zich afmelden voor het ontvangen van ongevraagde informatie van of benaderd worden door ons en/of onze verkopers en gelieerde agentschappen door te reageren op e-mails zoals aangegeven, of door contact met ons op te nemen via

Worden er cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die zij selecteren. We gebruiken ook cookies voor beveiligingsdoeleinden om onze geautoriseerde klanten te beschermen. Als een Bevoegde Klant bijvoorbeeld is ingelogd en de site langer dan 10 minuten niet wordt gebruikt, loggen we de Bevoegde Klant automatisch uit.

Hoe gebruikt VVater inloggegevens?

VVater gebruikt login informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot IP-adressen, ISP’s en browsertypes, om trends te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen en het gebruik van gebruikers te volgen en om brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van Bezoekers en/of Geautoriseerde Klanten op de Site?

VVater is partnerschappen en andere samenwerkingsverbanden aangegaan en zal dat blijven doen met een aantal verkopers. Dergelijke verkopers kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie op een “need-to-know” basis om Geautoriseerde Klanten te beoordelen of ze in aanmerking komen voor service. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op hun verzameling of gebruik van deze informatie. Openbaarmaking van persoonlijk identificeerbare informatie om te voldoen aan de wet. We zullen persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie vrijgeven wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten te beschermen.

Hoe beveiligt de Site persoonlijk identificeerbare informatie?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en onze beveiligingspraktijken. De Persoonlijk Identificeerbare Informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde werknemers die een wachtwoord hebben gekregen om toegang te krijgen tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door encryptieprotocollen, die zijn ingesteld om informatie die via het internet wordt verzonden te beschermen. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een veilige site te onderhouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, knoeien en inbraak, en we kunnen niet garanderen of waarborgen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en we zijn niet aansprakelijk jegens Bezoekers of Geautoriseerde Klanten voor dergelijke voorvallen.

Hoe kunnen Bezoekers eventuele onjuistheden in Persoonlijk Identificeerbare Informatie corrigeren?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen contact met ons opnemen om Persoonlijk Identificeerbare Informatie over hen bij te werken of onnauwkeurigheden te corrigeren door een e-mail te sturen naar hello@vvater.com.

Kan een Bezoeker Persoonlijk Identificeerbare Informatie die door de Site wordt verzameld verwijderen of deactiveren?

Wij bieden Bezoekers en Geautoriseerde Klanten een mechanisme om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te verwijderen/deactiveren uit de database van de Site door contact op te nemen met . Vanwege back-ups en registraties van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om een bezoeker te verwijderen zonder dat er restinformatie achterblijft. Als een persoon vraagt om deactivering van zijn persoonlijk identificeerbare gegevens, worden deze gegevens functioneel verwijderd en zullen we persoonlijk identificeerbare gegevens met betrekking tot deze persoon op geen enkele manier verkopen, overdragen of gebruiken.

Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?

Wij zullen onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten informeren over wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de Site te plaatsen. Als we ons privacybeleid echter zodanig wijzigen dat persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar worden gemaakt waarvan een bezoeker of geautoriseerde klant eerder heeft verzocht deze niet openbaar te maken, nemen we contact op met deze bezoeker of geautoriseerde klant om deze bezoeker of geautoriseerde klant in staat te stellen een dergelijke openbaarmaking te voorkomen.

Koppelingen:

https://vvater.com bevat links naar andere websites. Als u op een van deze links klikt, gaat u naar een andere website. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gekoppelde sites te lezen, aangezien hun privacybeleid kan afwijken van het onze.